top of page

HVA ER OZON?

Ozon (O3) er et ’aktivt oksygen’, et ustabilt molekyl som er satt sammen av tre oksygenatomer. I naturen dannes ozon ved at oksygenet i lufta blir utsatt for solens UV-stråler. Ozon virker kraftig oksiderende. På grunn av denne virkningen, har gassen en evne til å bryte ned mange stoffer og fungerer som et naturlig rensemiddel. Ozon er det kraftigste oksideringsmiddelet som det er trygt å bruke.

 

Egenskapene gjør at ozon dreper bakterier, virus, jordslag, sporer, cyster og gjær. Den oksiderer jern, magnesium, hydrogensulfat og sulfur. Når ozon kommer i kontakt med kjemikaler, oksiderer den eller omdanner målkjemikalet til ufarlig biprodukt. Ozon har en klar, frisk lukt som etter tordenvær.

 

Bruken av ozon har mange fordeler sammenlignet med andre rengjøringsmidler.

 

Det utvikles ingen resistens mot ozon som ved andre desinfeksjonsmetoder. Ozon er langt mer effektivt enn klor til å drepe bakterier, sopp og virus. Reaksjonstiden på ozon er kort og krever mye mindre kontakttid enn kjemiske stoffer. Ozon har også en kort levetid. I flyktig form varer ozon i 10 til 20 minutter før den igjen går over til vanlig oksygen. Transport, produksjon, lagring håndtering og utslipp av kjemikalier vil dermed kunne reduseres. Dette gir miljø- og helsemessige fordeler.

 

Ozon kan kun produseres på stedet med ozongeneratorer, fra luft og elektrisitet. Korrekt ozonnivå kan opprettholdes elektronisk, det er ikke nødvendig med manuelle måleprosedyrer.

 

Ozon til rensing har vært benyttet lenge, men i Europa er det først de siste tyve - tredve årene at bruken har blitt mer omfattende. Parallelt har forskning vist at klor kan være skadelig, og vitenskapelige miljøer har anbefalt at klor elimineres fra rensing av drikkevann, men også fra annen industriell virksomhet. 

bottom of page