top of page
Desinfisering med OZON på servicefartøy

 Slik brukes ozon 

En ozongenerator produserer gass som består av oksygen og ozon. Generatoren kobles til en vannkilde (sjøvann eller ferskvann), gassen blandes inn i vannet via en injektor som så kan føres inn i en sidestrøm på en tank, eller sprayes direkte på utstyr og område som skal desinfiseres 

Bruk av et ozonsystem til desinfisering er rimeligere/ miljøvennligere en desinfisering med kjemikalier, etter endt behandling går ozon tilbake til oksygen/ luft, og etterlater ingen skadelige restprodukter. Ozon er derfor et meget miljøvennlig og økonomisk alternativ til kjemiske desinfiseringsmidler. 

 Slik brukes ozon på servicefartøy 

Naustor Technology ozongeneratorer brukes 

til rengjøring og desinfisering av: 

- Oppsamlingskar 

- Håver 

- Arbeidsbord 

- Prossessutstyr 

- Verktøy 

- Not 

- Dekk 

- Der det brukes kjemikalier i dag 

b5e76f3632e5a18df76d3045587466dc.jpg

Portable, flyttbare og fastmonterte ozongeneratorer 

Naustor Technology leverer mobile ozongeneratorer på hjul, eller på ramme, og større, fastmonterte enheter. 

Større fastmonterte systemer brukes når det kreves store mengder desinfiseringsmiddel og hyppig behandling. Hvis forbruket er moderat og utstyret som skal behandles er plassert på forskjellige plasser kan det være gunstig med enten en portabel enhet, eller en flyttbar enhet på ramme. Rammemonterte enheter kan også monteres fast. 

Skjermbilde 2020-04-20 kl. 16.02.06.png
Skjermbilde 2020-05-05 kl. 12.42.08.png

Naustor ozongeneratorer har følgende egenskaper: 

 • Innebygget kompressor eliminerer behovet for trykklufttilførsel. 

 • Innebygget oksygengenerator som øker ozonkonsentrasjonen. 

 • En innebygget injektor gjør at det ikke er behov for ekstern innblandingsenhet (injektor) for innblanding av ozon i vannet. 

 • Generatorene er luftkjølt. Det er ikke behov for eksternt kjølesystem. Installasjonen blir enkel og det er lite behov for vedlikehold. 

 • Innebygget avgasser sikrer eliminering av bobler og overskuddsgass. 

 • Generatorene har innebygget kontrollsystem med temperaturbeskyttelse og regulering. 
   

 • Naustor Technology er godkjent som leverandør til havbruksnæringen.

Naustor ozongeneratorer har følgende egenskaper: 

Skjermbilde 2020-05-05 kl. 12.58.46.png

Desinfisering med OZON i lakseslakteri

 • Naustor Technology ozongeneratorer brukes 

 • til rengjøring og desinfisering av: 

 • Utblødning- og kjøletanker 

 • Oppsamlingskar 

 • Transportbånd 

 • Arbeidsbord 

 • Prossessutstyr 

 • Vegger og gulv 

 • Verktøy 

 • Der det brukes kjemikalier i dag 

Faste og mobile ozonsystemer

 

Naustor Technology leverer ozonsystemer for fast sentralmontasje, og mobile enheter. 

Større sentralmonterte systemer brukes når det kreves store mengder desinfiseringsmiddel og hyppig behandling. Hvis forbruket er moderat og utstyret som skal behandles er plassert på forskjellige plasser kan det være gunstig med en mobil enhet som enkelt kan flyttes mellom forskjellige steder. Den mobile enheten kan også monteres som en plass montert enhet og produseres i to størrelser. 

Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.48.02.png
Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.47.36.png
Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.47.48.png

Naustor ozongeneratorer har følgende egenskaper: 

 • Virker med både luft og oksygen. Bruk med luft produserer i de fleste tilfeller nok ozon. Ved å bruke oksygen øker effektiviteten og ozon konsentrasjonen /kapasiteten betraktelig ut fra generatoren. 
   

 • Floating Plate Technology™ gjør at energiforbruket blir lavt. FPT gjør også at vedelikeholdsbehovet blir lite og levetiden lang. 
   

 • Generatorene er luftkjølt. Det er ikke behov for eksternt kjølesystem. Installasjonen blir enkel og det er lite behov for vedlikehold. 
   

 • Degassesystem sikrer eliminering av bobler og overskuddsgass. 
   

 • Generatorene har innebygget kontrollsystem med temperaturbeskyttelse og regulering. 
   

 • Alle Naustor Technology ozongeneratorer er godkjent til bruk i oppdrettsvirksomhet. 

bottom of page