top of page
Supplybaat.jpg

Bruk av OZON Offshore

Skip har store krav til vannkvalitet og mange har problemer med vannkvaliteten på tankene ombord og bruker store ressurser, kjemikalier og tid for å utbedre dette. Ozonbehandling av tanker som benyttes til drikkevann er svært effektivt. Det hindrer algevekst og dreper bakterier og virus. 

 

Naustor Technology har desinfiseringsløsninger som virker raskt og er kostnadseffektive. En vil med installering av våre ozonsystemer redusere det manuelle arbeid med rengjøring/desinfisering av tanker. Vi kan tilpasse og automatisere ozonsystemene slik at desinfisering på en enkel måte glir inn i rutinene ombord. (se referanseliste)

 

Anleggene vi leverer har et oksygensystem integrert i generatorene. Ozon som blir produsert på oksygen gir nemlig en høy konsentrasjon og dermed bedre og hurtigere effekt.

 

Anleggene er driftsikre og har høy kvalitet. Generatorene er luftkjølt og dette gir fleksibilitet i plassering og montering. Det er også lett å montere inn dokumentasjonsutstyr for bruken og konsentrasjonen av ozon.

bottom of page