top of page

Fiskefartøy

Bruk av ULTRLYD

Bruk av OZON

 

Ozonrensing og desinfisering er en kostnadsbesparende, effektiv og miljøvennlig rengjøring av RSW system, tanker, og rør om bord i fiskefartøy.


For å oppnå best mulig resultater, tilpasser vi hvert ozonanlegg til det tekniske utstyret og rommene i båten. (se referanseliste)

Rensing i RSW-systemer fungerer ved at ozonet innløses i sjøvann som resirkuleres i RSW-systemet. Samme metode benyttes også til desinfisering.

Vi leverer ozonsystemer med ekstern eller innebygd oksygen. Ozon som blir produsert på oksygen gir nemlig en høy konsentrasjon og dermed bedre og hurtigere rense og desinfiseringseffekt.

Anleggene er driftsikre og har høy kvalitet. Generatorene kan være luftkjølt eller veskekjølt. 

Vestviking.jpg

Fiskeindustri

Naustor Technology tilbyr kostnadsbesparende løsninger for desinfisering av utstyr og lokaler i fiskeindustrien.

 

Ozonsystemene kan produsere ozonmettet sjøvann eller ferskvann som spyles/sprayes på produksjonsutstyr og overflater. Alternativt produseres ozongass som desinfiserer luft og overflater som kommer i kontakt med gassen. En kan benytte ozon i karvaskesystemet, tanker og rør uten bruk av kjemikalier og varmt vann. Ozon-gass kan også tilføres et lukket rom for å desinfisere vanskelig tilgjengelig flater på produksjonsutstyr. Ozon fungerer som en effektiv luktfjerner.

 

Anleggene vi leverer har integrert oksygensystem i generatorene. Dette gir en høy konsentrasjon og dermed bedre og hurtigere effekt. Tilleggsgevinster er at behovet for farlige kjemikalier reduseres eller fjernes og slitasje på utstyr og overflater minker.  

Et ozonanlegg kan fungere automatisk og krever ingen spesialkompetanse. Anleggene er stort sett vedlikeholdsfrie og dermed kostnadsbesparende. 

Desinfisering med OZON

Naustor Technology ozongeneratorer bruke til desinfisering der det brukes kjemikalier i dag.
 

 • Utblødning- og kjøletanker 

 • Oppsamlingskar 

 • Transportbånd 

 • Arbeidsbord 

 • Prossessutstyr 

 • Vegger og gulv 

 • Verktøy 

raba-201085_1280.jpg

Faste og mobile ozonsystemer

 

Naustor Technology leverer ozonsystemer for fast sentralmontasje, og mobile enheter. 

Større sentralmonterte systemer brukes når det kreves store mengder desinfiseringsmiddel og hyppig behandling. Hvis forbruket er moderat og utstyret som skal behandles er plassert på forskjellige plasser kan det være gunstig med en mobil enhet som enkelt kan flyttes mellom forskjellige steder. Den mobile enheten kan også monteres som en plass montert enhet og produseres i to størrelser. 

Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.48.02.png
Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.47.36.png
Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.47.48.png

Naustor ozongeneratorer har følgende egenskaper: 

 • Virker med både luft og oksygen. Bruk med luft produserer i de fleste tilfeller nok ozon. Ved å bruke oksygen øker effektiviteten og ozon konsentrasjonen /kapasiteten betraktelig ut fra generatoren. 
   

 • Floating Plate Technology™ gjør at energiforbruket blir lavt. FPT gjør også at vedelikeholdsbehovet blir lite og levetiden lang. 
   

 • Generatorene er luftkjølt. Det er ikke behov for eksternt kjølesystem. Installasjonen blir enkel og det er lite behov for vedlikehold. 
   

 • Degassesystem sikrer eliminering av bobler og overskuddsgass. 
   

 • Generatorene har innebygget kontrollsystem med temperaturbeskyttelse og regulering.

Skjermbilde 2020-05-05 kl. 13.56.51.png
bottom of page