top of page

NAUSTOR TECHNOLOGY leverer

Ultralyd systemer til alle fartøy, reduserer groe på

bokskjølere og skrog.

Ozon-anlegg for rensing og desinfisering av vann og luft til fiskefartøy, landindustrien, havbruk og offshore. 

Produkter innen miljøvennlig rensing og desinfisering av luft og overflater.

 

Naustor Technology tilbyr salg, tilpassing og installasjon av ultralyd, ozon og luftrensesystemer.

Naustor Technology forhandler SHIPSONIC ultralyd antigroe systemer mot næringer innen fiskeri, sjøfart og arbeids båter som brukes i fiskeoppdrett . SHIPSONIC reduserer groe på bokskjølere og på skrog. Les mer om systemene hos Shipsonic her.

Naustor Technology er leverandør av utstyr til desinfeksjon av brønnbåter og overflater på servicefartøyer, settefiskanlegg og matfiskanlegg. Mot bakterier og virus. 

Naustor Technology har et nært samarbeid med bedrifter og forskningsmiljøer med ekspertise innen Ultralyd og  ozonbehandling.  Naustor Technology har salg og service av Shipsonic sine ultralyd systemer i de nordiske land og  Ozone generatorer fra forskjellige leverandører i Norge.

 

Lang og bred erfaring i kombinasjon med ny teknologi, gjør oss til en innovativ og solid aktør. Vi skreddersyr alle løsninger slik at kunden oppnår effektiv rensing og kostnadsbesparelse.

Vi forhandler Ventitech sine produkter innen miljøvennlig rensing og desinfisering av luft og overflater. Produktene bruker en ActivePure teknologi som gir ut naturlige oksidanter som gjenskaper naturens egenskaper for desinfeksjon av bakterier og virus. Systemene er  godkjent for bruk i områder der det oppholder seg personer. Les mer om systemene til Ventitech her.

image.png
Ventitech_logo_web-1-clean.png
Blank Print Document - Untitled Page-12.

ULTRALYD

Ultralydbølger i en gitt  frekvens tilpasset bruksområdet til fartøyet sendes kontinuerlig gjennom stål, aluminium eller glassfiber ut i vannet. Teknologien holder sjøkasser og skrog ren for alger og skjell og fører til betydelig redusert drivstofforbruk, ingen montering inne i sjøkassen eller ute på skroget, kun tørr montering på sjøkassen eller skroget innvendig i fartøyet. Les mer om ultralyd her.

Blank%20Print%20Document%20-%20Untitled%

OZON

Ingen annen rensing eliminerer bakterier i sjøvann og ferskvann så effektivt som OZON, og ingen andre rense- og desinfiseringsmetoder kan vise til så økonomiske og miljøvennlige resultater. Tanker, rør, rister, overflater og RSW-systemer holdes rene uten bruk av kjemikalier. Et riktig tilpasset rense- og desinfiseringsanlegg er både rasjonellt, effektivt og har lave driftskostnader. OZON kan også benyttes sammen med andre metoder for rensing som ultralyd. Les mer om OZON her.

Frisk luft

Frisk ren luft er et «råmateriale» som vi mennesker forandrer egenskapene til når vi suger det inn i fartøy og bygg via ventilasjons systemene. Det første som luften møter er filtre av forskjellig art, som oftest allerede er impregnert med menneskelig-, og naturlige forurensinger som ligger i luften ute. Deretter passerer luften gjerne en varmeveksler, for deretter å varmes opp, før den i høy fart blåses gjennom, som oftest metallrør, ut til rommene vi oppholder oss i.

Vi lufter ut med å tilføre luft, og føre luften ut igjen ved som regel et overtrykk eller undertrykk i fartøyet og bygget. Denne prosessen går på bekostning av viktige elementer som frisk luft består av. Naturlig luft har en nøye balanse for at vårt økosystem fungerer for alt levende rundt oss. Det er viktig å bevare de naturlige bestanddeler som luften inneholder.

bottom of page